REGULAMIN

Regulamin serwera folcraft.pl
§1 Postanowienia ogólne
• Serwis internetowy działający pod adresem folcraft.pl oferujący sprzedaż wirtualnych przedmiotów oraz usług.
• Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców
korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i
tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
• Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług
Elektronicznych Serwisu internetowego folcraft.pl, zobowiązany jest do przestrzegania
postanowień niniejszego Regulaminu
• Właściciel strony i sklepu zastrzega sobie pełne prawo do wprowadzenia zmian w poniższym
regulaminie.
• Właściciel strony i sklepu zastrzega sobie pełne prawo do zmian w prowadzonych usługach oraz
cenach reprezentujących usługi świadczone przez firmę obsługującą płatności.
• Administracja nie odpowiada za utracone zakupione wirtualne przedmioty lub usługi, które mogły
wyniknąć np. z nadania blokady na konto gracza, który dopuścił się załamania regulaminu gry
dostępnego na naszej stronie.
• Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Konta w naszym serwisie internetowym jest
zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
§2 Definicje
• USŁUGOBIORCA / klient / gracz – osoba fizyczna lub prawna, która użytkuje serwer gier lub
zakupiła usługę na stronie https://folcraft.minestore.pl/sklep
• USŁUGA – udostępnienie użytkownikowi uprawnień na serwerze gry lub dostarczenie wirtualnych
przedmiotów które mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie na naszym serwerze dostępnym
w grze: „minecraft” pod adresem mc.folcraft.pl.
• SERWIS -Strona internetowa folcraft.pl dostępna pod adresem https://folcraft.minestore.pl należąca do
usługodawcy.
• MINECRAFT – komputerowa gra survivalowa o otwartym świecie stworzona przez Markusa
Perssona i rozwijana przez studio Mojang AB. Minecraft pozwala graczom na budowanie i
niszczenie obiektów położonych w losowo generowanym świecie gry. Gracz może atakować
napotkane istoty, zbierać surowce czy wytwarzać przedmioty.
• KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Użytkownik
tworzy Konto po dokonaniu rejestracji na serwerze Gry Online.
• REKLAMACJA – nie przyjmujemy reklamacji przed zakupem użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem w , którym jest napisane jasno , że reklamacji nie przyjmujemy i że zakupiony towar jest przypisany do postaci wirtualnej nie jest to materialny zakup . Wszelkie zakupy powinny być przemyślane. 
§3 Warunki korzystania z usług
• W celu korzystania ze strony folcraft.pl użytkownik powinien posiadać aktualną
przeglądarkę. internetową Firefox, Chrome, Safari, Brave bądź Opera oraz system operacyjny:
Windows, Android, OSX, iOS bądź Linux.
• W celu dostępu do serwera mc.folcraft.pl konieczne jest posiadanie zainstalowanej gry Minecraft
oraz korzystanie ze stabilnego połączenia internetowego o prędkości co najmniej 1Mbps.
§4 Kontakt
• Kontakt do właściciela serwisu możliwy jest poprzez maila :
– mail: steampocztaseba@interia.pl
§5 Rodzaje sprzedawanych Przedmiotów oraz usług
• Aktualnie w naszym itemshopie dostępnym pod adresem:
https://folcraft.minestore.pl/sklep sprzedawane są następujące przedmioty oraz usługi:
– KONTO VIP 30 dni – 25 zł
– KONTO VIP na zawsze – 50 zł
– KONTO SPONSOR 30 dni – 50 zł

– KONTO SPONSOR na zawsze – 200 zł
-64 WALUTY SERWERA – 20 zł
-32 WALUTY SERWERA – 10 zł
-100 tys $ waluty serwerowej – 5 zł
– 500 tyś $ waluty serwerowej – 15 zł
-totem nieśmiertelności – 5 zł
– 64 bloki diamentu -15 zł
– 64 BLOKI netherytu -20 zł
– 64 koxy – 20 zł
– 32 koxy – 10 zł
– jajo osadnika – 5zł
– jajo smoka – 1zł

• Należy pamiętać że wszelkie sprzedawane dobra niematerialne w naszym sklepie są tylko i
wyłącznie przeznaczone do użytku na naszym serwerze. Nie ma możliwości używania ich poza
serwerem : mc.folcraft.pl

§6 Zasady użytkowania
• Użytkownik posiadając konto na serwerze mc.folcraft.pl akceptuje regulamin serwera podany na
stronie internetowej oraz na serwerze.
• Użytkownikowi / graczu / usługobiorcy zabrania się na serwerze:
1. Zakaz oszukiwania podczas wymiany/celowego wprowadzania w błąd podczas handlu/
wymiany.
2. Zakaz podszywania się pod administrację.
3. Zakaz obrażania graczy, szerzenia nienawiści, obrazy uczuć religijnych.
4. Zakaz floodowania, spamowania na chacie publicznym oraz prywatnym.
5. Zakaz sprzedaży dóbr serwerowych za prawdziwe pieniądze.
6. Zakaz wykonywania jakichkolwiek prac na afk (kopanie, łowienie itp)
7. Zakaz cheatowania (killaura/fastplace/nuker/speedmine itp)
8. Zakaz kaleczenia języka na chacie, zakaz żebrania o (itemy/pieniądze)
9. Zakaz reklamowania innych serwerów/serwisów.
10. Zakaz działania na szkodę serwera.
11. Zakaz wykorzystywania błędów/bugów gry, mechanizmów bezobsługowych.
12. Zakaz zabijania graczy na wyspach.
13. Zakaz przeklinania przez 24/h
14. Zakaz używania botów.
§7 kontakt do admina
email: steampocztaseba@interia.pl
discord: Ben321#7304

§9
Operator Płatności – firma obsługująca płatności internetowe w serwisie https://folcraft.minestore.pl. Dla płatności przelewem, płatnością BLIK oraz PaySafeCard jest to firma Cashbill S.A., a dla płatności PayPal firma PayPal Inc.
Administratorem Serwera jest <Sebastian Fiedorowicz>.
Administratorem Strony jest ONALAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, REGON 386828375, NIP 9372729819, zwany dalej Usługodawcą.
Płatności
1. Każdy użytkownik może zakupić dodatkowe usługi premium, dzięki którym uzyskuje dodatkowe przedmioty oraz rangi w grze, na serwerach minecraft serwisu mc.folcraft.pl
2. Rozliczenia transakcji usług „premium” za pomocą PaySafeCard lub e-przelewu przeprowadzane są za pośrednictwem systemu Cashbill.pl. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników za jakiekolwiek problemy z dokonaniem płatności z przyczyn leżących po stronie Cashbill, w szczególności za opóźnienie w realizacji płatności lub niemożność jej dokonania z przyczyn technicznych. W takim wypadku Użytkownik powinien zwrócić się do Cashbill w trybie i na zasadach określonych regulaminem serwisu Cashbill, w szczególności złożyć reklamację na stronie internetowej: https://www.cashbill.pl/kontakt#formularz.
3. Rozliczenia transakcji usług „premium” za pomocą SMS Premium lub SMS+ przeprowadzane są za pośrednictwem systemu SIMPAY.pl. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników za jakiekolwiek problemy z dokonaniem płatności z przyczyn leżących po stronie SIMPAY, w szczególności za opóźnienie w realizacji płatności lub niemożność jej dokonania z przyczyn technicznych. W takim wypadku Użytkownik powinien zwrócić się do SIMPAY w trybie i na zasadach określonych regulaminem serwisu SIMPAY, w szczególności złożyć reklamację na stronie internetowej: https://simpay.pl/reklamacje.
4. Jeśli płatność nie została uwzględniona z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy Użytkownik powinien poinformować o tym fakcie Usługodawcę kierując w tym celu wiadomość na adres e-mail: steampocztaseba@interia.pl
5. Każdorazowo przy płatnościach za wybrane przez Użytkownika usługi widnieje dokładny opis usługi wraz z jej ceną w PLN.
6. Ponadto Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż Operator Płatności może z określonych względów rozwiązać umowę z Usługodawcą ze skutkiem natychmiastowym lub wstrzymać usługi świadczone na rzecz Usługodawcy, co uniemożliwi Użytkownikom wykup usługi „premium”.
7. Płatność realizowana jest na poczet Minestore.pl. Folcraft.pl to strona biorąca udział w programie partnerskim Minestore.pl.
8. Dokonanie opłaty wiąże się z obowiązkiem podania określonych danych osobowych odpowiedniemu do wybranej metody płatności Operatorowi Płatności lub Usługodawcy, w szczególności takich jak imię, nazwisko, email, nazwa z gry, nazwa z serwisu folcraft.pl
9. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują, że do ceny końcowej usługi premium doliczana jest prowizja Operatora Płatności w zależności od wybranej metody płatności.

§10 Postanowienia końcowe
• Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
• Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to
jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te
zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie
Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
• W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie
danych osobowych.
• Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. w postaci wysłania maila na steampocztaseba@interia.pl

Regulamin serwera folcraft.pl JAK I SKLEPU folcraft.minestore.pl/sklep

Regulamin serwera folcraft.pl
§1 Postanowienia ogólne
• Serwis internetowy działający pod adresem folcraft.pl oferujący sprzedaż wirtualnych przedmiotów oraz usług.
• Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców
korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i
tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
• Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług
Elektronicznych Serwisu internetowego folcraft.pl, zobowiązany jest do przestrzegania
postanowień niniejszego Regulaminu
• Właściciel strony i sklepu zastrzega sobie pełne prawo do wprowadzenia zmian w poniższym
regulaminie.
• Właściciel strony i sklepu zastrzega sobie pełne prawo do zmian w prowadzonych usługach oraz
cenach reprezentujących usługi świadczone przez firmę obsługującą płatności.
• Administracja nie odpowiada za utracone zakupione wirtualne przedmioty lub usługi, które mogły
wyniknąć np. z nadania blokady na konto gracza, który dopuścił się załamania regulaminu gry
dostępnego na naszej stronie.
• Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Konta w naszym serwisie internetowym jest
zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
§2 Definicje
• USŁUGOBIORCA / klient / gracz – osoba fizyczna lub prawna, która użytkuje serwer gier lub
zakupiła usługę na stronie https://folcraft.minestore.pl/sklep
• USŁUGA – udostępnienie użytkownikowi uprawnień na serwerze gry lub dostarczenie wirtualnych
przedmiotów które mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie na naszym serwerze dostępnym
w grze: „minecraft” pod adresem mc.folcraft.pl.
• SERWIS -Strona internetowa folcraft.pl dostępna pod adresem https://folcraft.minestore.pl należąca do
usługodawcy.
• MINECRAFT – komputerowa gra survivalowa o otwartym świecie stworzona przez Markusa
Perssona i rozwijana przez studio Mojang AB. Minecraft pozwala graczom na budowanie i
niszczenie obiektów położonych w losowo generowanym świecie gry. Gracz może atakować
napotkane istoty, zbierać surowce czy wytwarzać przedmioty.
• KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Użytkownik
tworzy Konto po dokonaniu rejestracji na serwerze Gry Online.
• REKLAMACJA – żądanie klienta kierowane do sprzedawcy lub wykonawcy usługi, pozostające w związku z niezadowalającą jakością towaru lub nienależytym wykonaniem usługi.
§3 Warunki korzystania z usług
• W celu korzystania ze strony folcraft.pl użytkownik powinien posiadać aktualną
przeglądarkę. internetową Firefox, Chrome, Safari, Brave bądź Opera oraz system operacyjny:
Windows, Android, OSX, iOS bądź Linux.
• W celu dostępu do serwera mc.folcraft.pl konieczne jest posiadanie zainstalowanej gry Minecraft
oraz korzystanie ze stabilnego połączenia internetowego o prędkości co najmniej 1Mbps.
§4 Kontakt
• Kontakt do właściciela serwisu możliwy jest poprzez maila :
– mail: steampocztaseba@interia.pl
§5 Rodzaje sprzedawanych Przedmiotów oraz usług
• Aktualnie w naszym itemshopie dostępnym pod adresem:
https://folcraft.minestore.pl/sklep sprzedawane są następujące przedmioty oraz usługi:
– KONTO SVIP – 15 zł
– KONTO OmegaVIP – 30 zł
– KONTO sPONSOR – 50 zł
-64 RAM WALUTY SERWERA – 20 zł
-32 RAM WALUTY SERWERA – 10 zł
-1 milion $ waluty serwerowej – 5 zł
10 milionów $ waluty serwerowej – 10 zł
-totem nieśmiertelności – 5 zł
– 100 poziomów lv – 20 zł
– 50 poziomów lv – 10 zł
– 30 poziomów lv – 5 zł
– 64 bloki diamentu -15 zł
– 64 BLOKI netherytu -20 zł
– 64 koxy – 20 zł
– 32 koxy – 10 zł
– jajo osadnika – 5zł
– jajo smoka – 1zł
– Koń (pet) – 3zł
– legendarny wilk (pet) – 5zł
– rękawica assassina – 5zł


• Należy pamiętać że wszelkie sprzedawane dobra niematerialne w naszym sklepie są tylko i
wyłącznie przeznaczone do użytku na naszym serwerze. Nie ma możliwości używania ich poza
serwerem : mc.folcraft.pl

§6 Zasady użytkowania
• Użytkownik posiadając konto na serwerze mc.folcraft.pl akceptuje regulamin serwera podany na
stronie internetowej oraz na serwerze.
• Użytkownikowi / graczu / usługobiorcy zabrania się na serwerze:
1. Zakaz oszukiwania podczas wymiany/celowego wprowadzania w błąd podczas handlu/
wymiany.
2. Zakaz podszywania się pod administrację.
3. Zakaz obrażania graczy, szerzenia nienawiści, obrazy uczuć religijnych.
4. Zakaz floodowania, spamowania na chacie publicznym oraz prywatnym.
5. Zakaz sprzedaży dóbr serwerowych za prawdziwe pieniądze.
6. Zakaz wykonywania jakichkolwiek prac na afk (kopanie, łowienie itp)
7. Zakaz cheatowania (killaura/fastplace/nuker/speedmine itp)
8. Zakaz kaleczenia języka na chacie, zakaz żebrania o (itemy/pieniądze)
9. Zakaz reklamowania innych serwerów/serwisów.
10. Zakaz działania na szkodę serwera.
11. Zakaz wykorzystywania błędów/bugów gry, mechanizmów bezobsługowych.
12. Zakaz zabijania graczy na wyspach.
13. Zakaz przeklinania przez 24/h
14. Zakaz używania botów.
§7 kontakt do admina
email: steampocztaseba@interia.pl
discord: Ben321#7304

§9 Postanowienia końcowe
• Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
• Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to
jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te
zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie
Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
• W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie
danych osobowych.
• Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. w postaci wysłania maila na steampocztaseba@interia.pl